Kaple svaté Barbory

Kaple svaté BarboryRenesanční kaple má stěny úplně pokryté vzácnými malbami a prostor doplňují jedinečné renesanční lavice. Nástěnné malby restaurovali lidé pod vedením akademického malíře Martina Martana. V hradní kapli jsou uloženy varhany z roku 1692 s příjemným zvukem píšťal a malovanými obrázky krajinek na výplních skříně. V současnosti tady probíhají církevní svatby. Původní kaple sv. Barbory se proměnila v době přestavby gotické podoby hradu. Tehdejším majitelem byl zemský rada Jiří Méhle ze Střelic. Kaple se řadí k manýristickým klenotům naší země. Několikaletá obsáhlá rekonstrukce byla dokončena v roce 2009. V současnosti si tedy můžete prohlédnout původní manýristické malby, které byly dlouhá staletí ukryty pod přemalbami. Podíváte se na cyklus umučení Páně a ústřední výjev Poslední soud. Obvod tohoto výjevu doplňují v kapli postavy dvanácti apoštolů. V horní části na empoře se díky rekonstrukci odkryly medailony čtyř evangelistů a rovněž malba narození Páně. Vedlejší výjev se ale nepodařilo rozluštit a zůstává zahalen tajemstvím. Kapli svaté Barbory najdete na  hradu Grabštejn , stojícím na strmém ostrohu. Hrad obtéká Václavický potok, který se vlévá do Lužické Nisy nedaleko od místa.  Hrad Grabštejn je centrem  Trojzemí. Jedná se o místo, kde se střetávají hranice států České republiky, Německa a Polska. Na hradě to žije v návštěvnické sezóně i mimo ni. Každým rokem sem můžete zajít na mnohé nové i tradiční kulturní akce a slavnosti.