Kostelní památky města Liberec

LiberecLiberec je moderní město, kde do sebe skvěle zapadají současné a historické stavby. Jestliže se vydáte po kostelních stopách, zaujme vás mezi jinými novogotický Kostel Božího Srdce páně se sochou Božského Srdce Ježíšova, kde momentálně sídlí poliklinika a lékárna. Chátrající Kostel Máří Magdalény má velmi zajímavý vzhled v novobarokním slohu se secesními prvky. Liberci dominuje Kostel sv. Antonína Velikého s desetimetrovým hlavním oltářem. Kostel svatého Antonína Velikého je římskokatolický gotický kostel a na tomto místě stával ve 14. století obecní hřbitov. Sochařská výzdoba pochází od Christopha Briefeho a Michela a George z Hodkovic, ale později se kostel ještě mnohokrát přestavoval a doplňoval. Od roku 1930 jsou zde instalovány nové varhany a od roku 1957 má kostel dva zvony, aby nahradily původní, který byl za války zničen. Vyzvánění probíhá již od roku 1976 elektricky místo ručně.

Zajímavý je rovněž Kostel svatého Kříže v barokním slohu, kde byla roku 1759 založena první veřejná knihovna v Liberci. V kostele Nalezení svatého Kříže se nacházejí dvě rokokové zpovědnice z roku 1757. Průčelní figurky znázorňují sv. Petra, Davida, Maří Magdalenu a anděla.Současné varhany daroval soukromník Adalbert Würfel a zhotovila je firma bratří Riegrových v Krnově. Dvoudílné pouzdro v barokním slohu je bohatě ozdobeno.

Historie však není v Liberci udávána jen náboženskými stavbami, zajímavé je dřívější středisko textilní výroby Šolcův dům, Valdštejnské domy, Městské lázně nebo mnoho soch a plastik.