Park hradu Grabštejn

Park hradu GrabštejnSoučasné pojetí zahrady vzniklo během 19. století. Okolí hradu bylo osázeno lipovými alejemi a pásy borovic, které byly umístěny na gotické a renesanční parkány. Nejstarší jádro zámeckých zahrad byste objevili uvnitř původní hradby, kterou zbystříte ze západní strany hradu. Původní geometricky členěná zahrada se ale nedochovala do současnosti. Začátkem 19. století stál mezi rybníkem a Novým zámkem vinohrad s dodnes rozeznatelnou terasou.

Na jižním svahu se nacházely terasovité zahrady. Díky přeměně barokních zahrad na užitkové se dochovalo mnoho druhů léčivých rostlin, které se v dnešní době záměrně doplňují na přibližně padesát druhů bylinek. V bylinkové zahradě rostou rostlinky jako prvosenka, heřmánek, plicník, kopřiva, vlaštovičník, podběl nebo třezalka. Východní svah ostrožny na Grabštejně je romanticky dotvářen javory, smrky, vejmutovkami, duby, kaštany, borovicemi a břečťany. V zahradě zůstalo několik kamenných kašen v jednoduchém stylu, které najdete hlavně mezi Hradem a Novým zámkem. Nejhodnotnější stavbou je kaple čtrnácti svatých pomocníků z 18. století. Za kaplí se vydejte hlouběji do zahrady, ve směru na Hrádek nad Nisou. Papouškův pomník je další stavební prvek v parku. Stále probíhá obnova zeleně a památkově chráněný park s lesoparkem na Grabštejně je místem, kde se kácí a ošetřují stromy, vysazují nové dřeviny a zakládají travnaté plochy. Na Grabštejně mají gotické sklepení vytesané do skály a vy se dovnitř podíváte během prohlídky.